About Legend Film

We Alway Care.

เป็นผู้นำเข้า จำหน่าย และติดตั้ง ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มนิรภัณฑ์ ฯลฯ ภายใต้แบรนด์ Legend film , Alaska film เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง ฟิล์มปกป้องรถ (ฟิล์มกันก้อนหิน) แบรนด์ Dura Shield จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร้านค้า และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ประมาณ 200 ร้านค้า

เป็นผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงกันความร้อน และฟิล์มนิรภัย ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง การผลิตฟิล์มกรองแสง อยู่ภายใต้มาตรฐานการผลิตจาก AIMCAL และ ASTM และทางบริษัทฯ CLC ได้ทำการคัดสรรวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นโพลีเอสเตอร์ (P.E.T.) ที่มีความใส ไม่ขุ่นมัว และในส่วนของกาว ( ADHESIVE ) เป็นที่ใช้เฉพาะกับฟิล์มกรองแสงเท่านั้นในปัจจุบัน และทาง CLC ยังให้ความสำคัญกับการทดสอบ ฟิล์มกรองแสงให้ได้มาตรฐาน ASTM กำหนด ก่อนถึงมือผู้บริโภค และยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิจัย (R&D) ในระดับมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ทางบริษัทฯ จึงกล้ารับประกันคุณภาพฟิล์มสูงสุด 9 ปี

 • Employee

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • History

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Locator

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

 • Worldwide active

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.